jasoos
06 آذر 1401 - 16:48

۲۶۵ هکتار از اراضی بستر دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد

اصفهان- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از آزادسازی ۲۶۵ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده‌رود از سال ۱۳۹۴ تاکنون خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت: سال جاری ۸۶ هکتار از اراضی آزاد شده بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود، رفع تصرف و آزادسازی ۶۸ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده‌رود با حکم قضائی، همکاری لازم و تشکیل جلسه‌های آگاه سازی، فرهنگ سازی با دهیاری و شوراهای روستاها، نمایندگان بهره برداران و کشاورزان و هماهنگی با دادستان و فرماندار شهرستان چادگان، خلع ید، آزاد سازی و اعاده به وضع سابق شد. خبرگزاری مهروی افزود: با توجه به شناسایی متخلفان و متصرفان بستر دریاچه سد زاینده رود، طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، ۶۷ مورد شکایت صورت پذیرفت که به اجرای حکم و رفع تصرف اراضی بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود منجر شد. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه در سالهای اخیر بالغ بر ۲۶۵ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده رود آزاد سازی شده است، سالهایوی افزود: تخلفات در اراضی دریاچه سد در مراجع قانونی پیگیری و روال قضائی آن سپری و ۱۵۰ هکتار بر اساس احکام قضائی و حدوداً ۱۱۵ هکتار بدون اخذ حکم قضائی و از طریق پیگیری‌های واحد حفاظت مهندسین مشاور شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعاده به وضع سابق شده است. ساسانی با اشاره به اینکه آب مورد نیاز کشت اراضی تصرف شده از دریاچه سد زاینده رود با استفاده از پمپاژ غیر مجاز این اراضی تأمین می‌شد، تصریح کرد: با آزادسازی ۲۶۵ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده رود و جلوگیری از انجام کشت مجدد در این محدوده‌ها، از برداشت سالانه ۳.۳ میلیون مترمکعب آب از دریاچه سد مخزنی زاینده رود در ۶ سال اخیر جلوگیری و صرفه جویی شد. جوییوی خاطرنشان کرد: در این مدت تعداد ۳۳ پمپ غیر مجاز توقیف شد. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱، ۳۴ هکتار از اراضی تصرف شده در روستا پهنا از توابع شهرستان بن واقع در محدوده‌ی استان مجاور آزادسازی و اعاده به وضع سابق انجام شده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 884969