jasoos
01 آبان 1401 - 12:17

بهره‌وری پرورش طیور و آبزیان در استان بوشهر افزایش می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با تکیه بر مباحث علمی و بهداشتی – قرنطینه‌ای بهره‌وری در زمینه پرورش طیور و آبزیان در استان بوشهر افزایش می‌یابد. به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح یکشنبه در دیدار با مدیران دامپزشکی استان بوشهر اظهار داشت: فعالیت‌های دامپزشکی در عرصه مختلف بهداشتی و قرنطینه‌ای در سلامت و توسعه کشور نقش اساسی و کلیدی دارد که حساسیت انجام امور محوله را باید در دستور کار قرار داد. خبرنگار مهروی افزود: یکی از وظایف مهم دامپزشکی که می‌تواند نقشی مهم در توسعه و اقتصاد پایدار روستاها و معیشت آنان داشته باشد توجه به پرورش طیور و ایمن سازی و خدمات رسانی بهداشتی در این زمینه است. استاندار بوشهر تصریح کرد: واکسیناسیون به موقع طیور بومی و اقدامات بهداشتی دامپزشکی در این خصوص می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد روستانشینان باشد. وی با اشاره به توسعه آبزی پروری در استان بوشهر گفت: تصحیح در امر پرورش میگو، آموزش و ترویج در این زمینه و ارائه راهکارهایی نوین در امر پرورش میگو باید در دستور کار قرار گیرد. محمدی‌زاده اضافه کرد: به طور مثال باید به دنبال راهکاری باشیم تا در طول سال دو دوره پرورش داشته باشیم و افزایش بهره وری با تکیه بر مباحث علمی و بهداشتی – قرنطینه‌ای را در دستور کار قرار دهیم. وری
منبع: مهر
شناسه خبر: 797418